Atatürk University

Research University

TÜRKÇE
Duyurular

Duyuru: Atatürk Üniversitesi 2024 Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kılavuzu Yayınlandı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Bu kılavuz, 2024-2025 Akademik Yılı için Atatürk Üniversitesi’nin ön lisans veya lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adayların başvuru süreci ve uygulanacak hükümleri kapsamaktadır. 

1.2. Atatürk Üniversitesi’ne başvuruda bulunacak adaylar ile haberleşmede (e-posta, posta, faks, telefon görüşmeleri vb.) iletişim dili olarak Türkçe ve İngilizce kullanılacaktır.

1.3. Bu kılavuz, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan https://admission.atauni.edu.tr sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır

1.4.  Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Senato veya Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenir.

1.5. Bu kılavuzda belirlenmeyen durumlar için Atatürk Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

2. BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Yurtiçinden ve yurtdışından Atatürk Üniversitesi’ne başvurular, http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/  adresinden yapılacaktır. Takvim süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.2. Yapılan yerleştirme sonrasında bir programa kayıt olmak için 2.3’te verilen koşullara sahip olunması zorunludur. Kayıt sırasında belgelerini sunamayan adayların üniversiteye kayıtları kesinlikle yapılmaz.
2.3. Başvuracak adaylar;

 1. a)Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
 • Yabancı uyruklu olanların,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
 1. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
 2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

4) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

 1. b) Adaylardan,
 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 • K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.
3. YERLEŞTİRME TAKVİMİ

3.2. Yerleştirme takviminde ÖSYM sınav/kayıt tarihlerine bağlı olarak Rektörlük tarafından güncelleme yapılabilecektir.

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ

4.1. Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/  internet adresinden yapılacaktır. Başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında yukarıda yazılı internet adresinden yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.2. Adaylar başvuru süresi içinde http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/  adresinden sisteme çevrimiçi (online) olarak girip, açıklamaları dikkatle doldurup sisteme kayıt işlemlerini yapacaklardır.

4.3. Sisteme kayıt esnasında verilen bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.  Sistemin kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın resmi kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Sisteme kayıt yaptırdıktan sonra kişisel bilgilerde düzenleme yapılamaz.

4.4. Sisteme kayıt olduğunda istenilen e-posta ve telefon numarası, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ve telefon numarası ile başka adaylar adına herhangi bir yazışma ya da işlem yapılmamalıdır.

4.5. Sisteme kayıt sayfasına adayın son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (.JPG) ya da (.PNG) ya da (.PDF) formatında taratarak 1MB geçmeyecek bir şekilde yüklenmelidir. Fotoğraflar pasaport ya da diğer resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır.

4.6. Sisteme girilen mail adresine doğrulama linki ve Aday Numarası gönderilecektir. Adayların, gönderilen linke tıklayarak sisteme girip sayfasını aktif hale getirmesi gerekmektedir.

4.7. Hesap aktif hale getirildikten sonra kullanıcı adı ve şifreyi girerek başvuru yapılabilir. Başvuru ücreti yatırıldıktan ve ilgililer tarafından başvuru işlemleri kontrol edilip onay verildikten sonra başvuru tamamlanmış sayılacaktır. Adaylar, başvuru ücretini başvuru süresi içinde aşağıda yer alan 5. BAŞVURU ÜCRETİ kısmında belirtilen bilgilere göre ödeyecektir.

4.8. Başvuru yapan adaylara, aday numarası yalnızca bir kez verilecektir. Atatürk Üniversitesi ile yapılacak tüm yazışmalarda aday numarasının belirtilmesi zorunludur.

5. BAŞVURU ÜCRETİ

5.1 Başvuru için adaylardan 1000 TL (30 EUR / 32 USD) ücret alınacaktır.

5.2. Adaylardan alınan başvuru ücreti gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen ya da başvurusu geçersiz sayılan adayların ücretleri geri ödenmez. Adayların sistemde farklı hesaplar oluşturarak iki hesaptan da ödeme yaptığının tespiti durumunda yatırdığı ücretin iadesi yapılmaz. Ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

5.3. Başvuru ücreti online olarak sistem üzerinden yatırılabilir. Bunun içi adayların kredi kartı ya da online ödeme yapılabilecek banka kartlarının (Visa ya da MasterCard) bulunması gerekmektedir. Online olarak yapılan ödemede başvuru ödeme geçtiği takdirde otomatik olarak onaylanmaktadır. Onay mesajı sisteme kayıt esnasında yazmış olduğunuz mail adresine gelecektir.

6. TERCİH İŞLEMLERİ

6.1. Tercih işlemleri http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

6.2. Adaylardan, örgün öğretim programları için 5, ATA-AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) programları için 10 tercih olmak üzere toplam 15 tercih alınır.

7. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

7.1. Asıl Yerleştirme Dönemi: 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 ve 2024-TR-YÖS/1 sınav sonuçlarıyla başvuru yapılabilecek dönemdir.

7.2Birinci Ek Yerleştirme Dönemi: 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 ve 2024-TR-YÖS/1 sınav sonuçlarıyla başvuru yapılabilecek dönemdir. Bu dönemde asıl yerleştirme döneminde tercihte bulunmuş, ancak herhangi bir programa yerleşememiş olan adaylar ile 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 ve 2024-TR-YÖS/1 sınavlarına girmiş adaylar başvuru yapabileceklerdir.

7.3 İkinci Ek Yerleştirme Dönemi: 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 ve 2024-TR-YÖS/1 sınavları veya Atatürk Üniversitesi tarafından kabul edildiği ilan edilen uluslararası sınav sonuçları ve diploma puanı ile başvuru yapılabilecek dönemdir. Bu dönemde asıl yerleştirme veya birinci ek yerleştirme döneminde tercihte bulunmuş, ancak herhangi bir programa yerleşememiş olan adaylar ile 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 ve 2024-TR-YÖS/1 sınavlarına girmiş adaylar veya Atatürk Üniversitesi tarafından kabul edildiği ilan edilen uluslararası sınav sonuçlarına sahip adaylar ile diploma puanına sahip adaylar başvuru yapabileceklerdir.

7.4. Atatürk Üniversitesi tarafından ek yerleştirme başvurularında kabul edilen uluslararası sınav sonuçları ve diploma puanları 0.9 ile çarpılarak değerlendirmeye alınacaktır. Kabul edilen uluslararası sınav listesi için TIKLAYINIZ.

7.5. Programlara yapılan başvuru ve tercih sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden adaylara duyurulur.

8. KAYIT İŞLEMLERİ

8.1. Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

       Kayıt yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir:

Yurt Dışında İkamet edenler için

 • Lise diplomasının aslı
 • Lise diplomasının Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
 • Diploma Denklik Belgesi (İlgili Ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır.)
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Pasaport ve pasaportun Türkçeye çevrili Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 • Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)
 • Sınav Sonuç Belgesi (TR-YÖS Sınavı belgesi hariç)
 • Liseyi KKTC’de bitirenlerin GCEAL sınav sonuç belgesi
 • Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi
 • Çift uyruklular için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Türkiye’de İkamet edenler için:

 • Lise diplomasının aslı
 • Lise Diplomasının Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınır)
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Pasaport ve pasaportun Türkçeye çevrili Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 • Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)
 • Sınav Sonuç Belgesi (TR-YÖS Sınavı belgesi hariç)
 • Liseyi KKTC’de bitirenlerin GCEAL sınav sonucu
 • Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi
 • Çift uyruklular için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

8.2. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlemler başlatılır.

8.3. Kesin kayıt yapmaya hak kazanmış olan adaylar sadece kayıt yapmaya hak kazandıkları programlara kayıt yapabilirler.

8.4 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları tercih eden ve yerleşen adayların kayıtları, yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu Fakülte tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavına girmeleri ve bu sınavda başarılı olmaları halinde yapılacaktır.

İLETİŞİM
Öğr. Gör. Çağdaş ÖNCÜ
admission@atauni.edu.tr
ENGLISH
ANNOUNCEMENTS

Announcement: Atatürk University 2024 Admission Guide for International Students has been published.

1. GENERAL INFORMATION, FUNDEMENTAL PRINCIPLES AND RULES

1.1. This guide covers the application process and the provisions to be applied for candidates who wish to study in associate degree or undergraduate programs of Atatürk University for the 2024-2025 Academic Year. 

1.2. Turkish and English will be used as the language of communication (e-mail, mail, fax, telephone calls, etc.) with the candidates who will apply to Atatürk University.

1.3. This guide will be published on the official website of our university at https://admission.atauni.edu.tr and will not be printed and distributed separately

1.4. The rules in this guide may be amended if required by the legislative, executive and judicial bodies that may enter into force after the publication date of the guide and the decisions of the Presidency of the Council of Higher Education, Atatürk University Senate or Board of Directors. In this case, the path to be followed is determined by Atatürk University.

1.5. For situations not specified in this guide, action is taken according to the decisions made by Atatürk University.

2. APPLICATION CONDITIONS

2.1. Applications to Atatürk University both in Turkey and abroad will be made on http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/. Applications not made within the application period will not be accepted.

2.2 In order to enroll in a program after the placement, it is mandatory to have the conditions given in 2.3. Candidates who cannot submit their documents during registration will not be enrolled in the university.

2.3. Candidates who will apply;

 1. Provided that they are in the last year of high school or graduated;
 • Those who are foreign,
 • Those who have Turkish citizenship by birth and who have been granted permission from the Ministry of Internal Affairs to get out of Turkish citizenship and who document that they have a document regarding the exercise of the Recognized Rights obtained under the Turkish Citizenship Law in Article 7 of the Turkish Citizenship Law (5901). (1) in Turkey or abroad Turkish citizens a child born Turkish citizen of wedlock is a mother or father. “Judgment is located in, candidates will apply for abroad acceptance quota is beneficial in the Turkish Citizenship Law review.
 • Those who became Turkish citizenship with foreign citizenship and foreign citizenship / dual citizens in this situation.
 1. a) Among the students who have completed secondary education abroad (high school) in a foreign country other than Turkish Republic of Northern Cyprus/TRNC (including those who have completed all of their secondary education (high school) in Turkish schools outside of TRNC) before 01 February 2013, be able to apply for student acceptance quotas from abroad
 2. b) Candidates who have completed secondary education (high school) in a foreign country other than TRNC (including those who have completed all of their secondary education (high school) in a foreign country other than TRNC), for candidates who started secondary education abroad after 01/02/2013, can apply.
 • Applications are accepted for those who have resident in TRNC and have completed their secondary education (high school) in TRNC and who have or will have GCE AL exam results by enrolling in and training in colleges and high schools between 2005-2010.
 1. The candidates

1) those who are Turkish citizens who completed secondary education (high school) of all in Turkey or the TRNC,

2) T.R.N.C. nationals (except those who have completed their entire secondary education (high school) in T.R.N.C high schools and have GCE AL results, and who have or will have GCE AL exam results by enrolling in and training in colleges and high schools in other countries between 2005-2010)

3) Republic of Turkey’s dual nationals whose first nationality of birth defined in item 2 as Turkish Republic, (except those who meet the conditions in item 4, item a)

4) One of the nationality is T.R.N.C. dual citizens (except those who have completed their secondary education (high school) in TRNC high schools and have GCE AL results and those who have or will have GCE AL exam results by enrolling in and training in colleges and high schools in other countries between 2005-2010),

 • those receiving education at schools affiliated to embassies in Turkey, citizens of Republic of Turkey who get their education at foreign schools in Turkey or that an issue number 2 of subparagraph defined by birth first nationality Republic of Turkey with dual nationality, are not accepted.
3. PLACEMENT CALENDAR

3.2. Depending on the ÖSYM (Student Selection and Placement Centre) exam/registration dates, the rectorate may update the placement calendar.

4. APPLICATION PROCEDURES

4.1. All applications made domestically and abroad will only be made on the internet address http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/. Applications that are not made through the internet address above between the dates mentioned above, via hand or via mail will not be accepted.

4.2. Candidates will enter the system online (http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/) within the application period, read the explanations carefully and make their registration to the system.

4.3. All responsibility belongs to the candidates for the consequences resulting from the deficiencies and errors in the information given to the system during registration. The identity information fields of the system must be entered without changing the candidate’s official identity information and without shortening. After registering to the system, no editing can be made on personal information.

4.4. The e-mail and phone number requested when registering in the system must belong to the candidate and each candidate must use only one e-mail. No correspondence or transaction should be made on behalf of other candidates via this e-mail and phone number.

4.5. A passport size photograph of the candidate taken within the last three months must be scanned in (.JPG) or (.PNG) or (.PDF) format and uploaded to the registration page in a format not exceeding 1MB. The photographs must be of a quality that can be used in passports or other official identity documents.

4.6. A verification link and Candidate Number will be sent to the e-mail address entered in the system. Candidates must enter the system by clicking on the link sent and activate the page.

4.7. After the account is activated, the application can be made by entering the username and password. The application will be considered complete after the application fee has been paid and the application process has been checked and approved by the relevant persons. Candidates will pay the application fee within the application period according to the information specified in the 5th APPLICATION FEE section below.

4.8. Candidate number will be given to the applicants only once. It is mandatory to specify the candidate number in all correspondence with Atatürk University.

5. APPLICATION FEE

5.1. A fee of 1000 TL (30 EUR / 32 USD) will be charged for the application.

5.2. The application fee received from the candidates is not transferred to the following years. No refund will be made for candidates who have paid the application fee but withdraw their application or whose application is deemed invalid. In case it is determined that candidates create different accounts in the system and pay from two accounts, the fee paid will not be refunded. The application of the candidate who has not paid the fee will not be accepted.

5.3. The application fee can be paid online through the system. For this purpose, candidates must have a credit card or a debit card (Visa or MasterCard) that can be paid online. In the case of online payment, the application is automatically approved when the payment is received. The confirmation message will be sent to the e-mail address you wrote during registration.

6. APPLICATION PREFERENCE PROCEDURES

6.1. Preference procedures will be made at http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/.

6.2. A total of 15 preferences are received from candidates, 5 preferences for formal education programs and 10 preferences for ATA-AÖF (Atatürk University Open and Distance Education Faculty) programs.

7. PLACEMENT PROCEDURES

7.1. Main Placement Period: 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 and 2024-TR-YÖS/1 exam results can be applied.

7.2. First Additional Placement Period: This is the period in which applications can be made with the results of 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 and 2024-TR-YÖS/1 exams. In this period, candidates who made a preference during the main placement period but could not be placed in any program and candidates who took the 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 and 2024-TR-YÖS/1 exams will be able to apply.

7.3 Second Additional Placement Period: 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 and 2024-TR-YÖS/1 exams or international exam results and diploma score announced to be accepted by Atatürk University. In this period, candidates who have made a preference in the main placement or the first additional placement period but could not be placed in any program, candidates who have taken the 2023-TR-YÖS/1, 2023-TR-YÖS/2 and 2024-TR-YÖS/1 exams or candidates with international exam results and diploma points declared to be accepted by Atatürk University will be able to apply.

7.4. International exam results and diploma scores accepted by Atatürk University in additional placement applications will be evaluated by multiplying by 0.9. For the list of accepted international exams, CLICK HERE.

7.5. The results of the applications and preferences made to the programs are announced to the candidates through the Student Information System.

8. REGISTRATION PROCEDURES

8.1 According to the results of the evaluation, students who have the right to enroll in the University must register with the necessary documents between the dates determined by the Registrar’s Office on the official website. Candidates who do not register within the deadline are deemed to have lost their right to register. In order to register, the following documents must be provided:

For Those Residing Abroad:

– Original high school diploma 

– Turkish translation of high school diploma certified by the Turkish Foreign Representative Office

– Diploma Equivalency Certificate (obtained from the Turkish Foreign Representative Offices in the relevant country)

– Placement Result Certificate

– 2 passport size photographs

– Passport and a copy of the passport translated into Turkish and certified by the Turkish Foreign Representative Office

– A written statement that they are financially capable of covering their expenses during their study period in our country (except for Turkish National students)

– Exam Result Certificate (except TR-YÖS Exam certificate)

– GCEAL exam result certificate for those who completed high school in TRNC

– Permission to renounce Turkish citizenship from the Ministry of Interior together with the blue card for blue card holders

– Civil Registration Certificate for dual nationals

For Those Have a Residence in Turkey:

– Original high school diploma 

– Notarized Turkish translation of High School Diploma in Turkey

– Diploma Equivalency Certificate (obtained from Provincial Directorates of National Education) 

– Placement Result Certificate

– 2 passport size photographs

– Passport and a copy of the passport translated into Turkish and certified by the Turkish Foreign Representative Office

– A written statement that they are financially capable of covering their expenses during their study period in our country (except for Turkish National students)

– Exam Result Certificate (except TR-YÖS Exam certificate)

– GCEAL exam result for those who completed high school in TRNC

– Permission to renounce Turkish citizenship from the Ministry of Interior together with the blue card for blue card holders

– Civil Registration Certificate for dual nationals.

8.2. Those who submit falsified, false, incomplete and inaccurate information and documents during the application, placement and registration process will have their registration canceled and legal proceedings will be initiated against them, even if their final registration has been made.

8.3. Candidates who are eligible for final registration can only register for the programs they are entitled to register for.

 

8.4 The registrations of the candidates who prefer and place in the programs that take students with a special talent exam will be made if they take the Special Talent Exam to be held by the Faculty to which the program they are placed and if they are successful in this exam.

CONTACT
Lect. Çağdaş ÖNCÜ
admission@atauni.edu.tr

moving forward in service of life...