Atatürk University

Research University

ATAYÖS 2023

DUYURULAR


Duyuru: ATAYÖS 2023 Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar hk.

10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen ATAYÖS 2023 sınavında adayların yasal süre olan 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında sınav sonuçlarına yaptıkları itirazlar değerlendirilmiş olup, yalnız bir adayın sınav değerlendirmesinde hata tespit edilmiş ve gerekli düzeltme yapılmıştır. Diğer adayların sınav sonuçlarında herhangi bir hata tespit edilmemiştir. (23 Haziran 2023)


Duyuru: ATAYÖS 2023 Sınav sorularına yapılan itirazlar hk.

10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen ATAYÖS 2023 sınavında adayların yasal süre olan 10-12 Haziran 2023 tarihleri arasında sınav sorularına yaptıkları itirazlar değerlendirilmiş olup, herhangi bir hata tespit edilmemiştir. (15 Haziran 2023)


Duyuru: İptal Edilen Sınav Merkezleri Hk.

Yeterli başvuru sağlanmayan sınav merkezleri iptal edilmiştir. Bu merkezlere başvuru yapan aday öğrenciler kendilerine gönderilen bilgilendirme epostasındaki adımları takip ederek ücret iadesi alabilirler.


Duyuru: ATAYÖS 2023 Başvuruları Uzatıldı

ATAYÖS 2023 başvuruları 22 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Aday öğrencilerimiz bu tarihe kadar başvurularını yapabilirler.

Başvuru yapmak için tıklayınız.


Duyuru: TR-YÖS Hakkında Açıklama (2023)

ÖSYM tarafından 2023 yılından itibaren uygulanmak üzere düzenlenecek olan “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)”, Üniversitemiz tarafından düzenlenen Atatürk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (ATA-YÖS) ile eşdeğer olarak uluslararası öğrenci kabulünde kullanılacaktır.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Atatürk Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) ATAYÖS, Atatürk Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde, örgün ve açık öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve elde ettikleri sınav sonuçlarını kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

1.2. Bu kılavuz, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için Atatürk Üniversitesi’nin ön lisans veya lisans programlarında öğrenim görmek üzere ATAYÖS’e başvurmak isteyenler için yapılacak sınav süreci ve uygulanacak hükümleri kapsamaktadır. 

1.3. ATAYÖS-2023 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 11.00’de tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

1.4. Başvuru Takvimi için TIKLAYINIZ.  

1.5. ATAYÖS-2023 sonucu 1 (bir) yıl geçerli olacak ve yalnızca 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı ön lisans, lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.

1.6. ATAYÖS-2023’e katılacak adaylar ile haberleşmede (e-posta, posta, faks, telefon görüşmeleri vb.) iletişim dili olarak Türkçe ve İngilizce kullanılacaktır.

1.7. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuz yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Atatürk Üniversitesi Senato Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirlenmeyen durumlar için Atatürk Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.8. ATAYÖS kılavuzu Üniversitemiz resmi internet sayfasında yer alan  http://admission.atauni.edu.tr/atayos/ linki ile yayınlanacak olup, ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/  adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.2. ATAYÖS sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonrasında bir programa kayıt olmak için 2.3’te verilen koşullara sahip olunması zorunludur. Kayıt sırasında belgelerini sunamayan adayların üniversiteye kayıtları kesinlikle yapılmaz.

2.3. Başvuracak adaylar;

 1. a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
 • Yabancı uyruklu olanların,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki

çift uyrukluların 

4) 

 1. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
 2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

 1. b) Adaylardan,
 • C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 • K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

3. SINAV TAKVİMİ

3.1. Sınav Takvimi  

* I. Ek yerleştirmede Üniversitemizce kabul edildiği ilan edilen diğer Devlet Üniversitelerine ait YÖS sonuçları ve uluslararası sınav sonuçları 0.9 ile çarpılarak değerlendirmeye alınacaktır.

** Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi hariç.

3.2. Yerleştirme takviminde pandemi sürecine ve ÖSYM sınav/kayıt tarihlerine bağlı olarak Rektörlük tarafından güncelleme yapılabilecektir.

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ

4.1 Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/  internet adresinden yapılacaktır. 03 Nisan 2023 – 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında yukarıda yazılı internet adresinden yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.2 Adaylar başvuru süresi içinde http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/  adresinden sisteme çevrimiçi (online) olarak girip, açıklamaları dikkatle doldurup sisteme kayıt işlemlerini yapacaklardır.

4.3 Sisteme kayıt esnasında verilen bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.  Sistemin kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın resmi kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Sisteme kayıt yaptırdıktan sonra kişisel bilgilerde düzenleme yapılamaz.

4.4 Sisteme kayıt olduğunda istenilen e-posta ve telefon numarası, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ve telefon numarası ile başka adaylar adına herhangi bir yazışma ya da işlem yapılmamalıdır.

4.5 Sisteme kayıt sayfasına adayın son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı  (.JPG) ya da (.PNG) ya da (.PDF) formatında taratarak 1MB geçmeyecek bir şekilde yüklenmelidir. Fotoğraflar pasaport ya da diğer resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır. Adayların, yüklemiş oldukları fotoğraflar Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesinin üzerinde de yer alacaktır. Sınav salonu sorumlularının Sınav Giriş Belgesinde bulunan fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, adayın sınava alınmayacağı göz önünde tutulmalıdır.

4.6 Sisteme girilen mail adresine doğrulama linki ve Aday Numarası gönderilecektir. Adayların, gönderilen linke tıklayarak sisteme girip sayfasını aktif hale getirmesi gerekmektedir.

4.7 Hesap aktif hale getirildikten sonra kullanıcı adı ve şifreyi girerek ATAYÖS-2023 BAŞVURUSU linki seçilerek kesin sınav başvurusu yapılabilir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra ve danışmanlar tarafından başvuru işlemleri kontrol edilip onay verildikten sonra ATAYÖS-2023 başvurusu tamamlanmış sayılacaktır. ATAYÖS’e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda yer alan 5. SINAV ÜCRETİ kısmında belirtilen bilgilere göre ödeyecektir.

4.8 Başvuru yapan adaylara, aday numarası yalnızca bir kez verilecektir. Atatürk Üniversitesi ile yapılacak tüm yazışmalarda aday numarasının belirtilmesi zorunludur.

5. SINAV ÜCRETİ

Sınav için adaylardan aşağıdaki tabloya göre ücret alınacaktır.

* Sınav merkezlerinde kontenjan sayısı 15 kişiyi geçmediği durumda sınav merkezi iptal edilir. Başvuruda bulunan adaylar başka sınav merkezlerine yönlendirilir ya da sınav ücreti iade edilir.

5.2. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde sınava başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri ödenmez. Adayların sistemde farklı hesaplar oluşturarak iki hesaptan da ödeme yaptığının tespiti durumunda yatırdığı ücretin iadesi yapılmaz. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

5.3. Sadece Atatürk Üniversitesi tarafından Adayın seçmiş olduğu sınav merkezinde yapılacak olan sınav iptal edilirse sınav ücreti geri iade edilir. Bunun haricindeki hiçbir durum için sınav ücret iadesi yapılmaz. Ücret iadeleri TL (Türk Lirası) üzerinden yapıldığı için o günkü kura göre iade edilir.

5.4. Sınav ücreti iki şekilde yatırılabilir:

 • Sınav ücreti online olarak sistem üzerinden yatırılabilir. Bunun içi adayların kredi kartı ya da online ödeme yapılabilecek banka kartlarının (Visa ya da MasterCard) bulunması gerekmektedir. Online olarak yapılan ödemede başvuru ödeme geçtiği takdirde otomatik olarak onaylanmaktadır. Onay mesajı sisteme kayıt esnasında yazmış olduğunuz mail adresine gelecektir.
 • Sınav ücreti EFT/Havale/SWİFT olarak yatırılabilir. Yurtdışından ve yurtiçinden sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir.

HALK BANKASI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ – ERZURUM/TÜRKİYE

HALK BANKASI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
IBAN
TR74 0001 2001 6770 0004 0000 71 – ATAYÖS TL
TR27 0001 2001 6770 0058 1000 48 – ATAYÖS USD
TR97 0001 2001 6770 0058 1000 49 – ATAYÖS EUR

5.5. Yurtiçinden ve yurtdışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Dekonta açıklama olarak Aday Numaranızı, yurtdışı kimliğinizde belirtildiği şekilde adınızı ve soyadınızı yazdırınız.
 • Sınav ücretleri yatırılırken bankaların havale işlem ücreti alacağı miktar, sınav ücreti olarak ödenecek tutarın dışında hesaplanmalıdır.
 • Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.
 • Sınav ücretini yatırdıktan sonra sisteme girerek banka dekontunuzun resmini ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının ya da TC kimlik belgenizin resmini yükleyiniz. Sisteme yüklemiş olduğunuz dekontun okunulmaz olduğu ya da başka resim yüklenmiş olduğu takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav ücreti eksiksiz olarak hesaba başvuru takvimi dâhilinde geçmesi gerekmektedir. Aksi halde takvim dışında hesaba geçen paranın iadesi yapılmaz ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.
 • Yukarıda belirtilen bilgilerin eksik girildiği ya da yanlış girildiği takdirde (dekontun okunulamayacak şekilde yüklenmesi) başvuru geçersiz sayılıp ödemiş oluğunuz ücretin iadesi yapılmayacaktır.

6. SINAV MERKEZLERİ

6.1. ATAYÖS-2023 aşağıda yer alan sınav merkezlerinde yapılacaktır:

Türkiye: Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kilis, Konya,Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Van

Almanya: Dortmund, İran: Tahran, Tebriz, KKTC: Lefkoşa, Pakistan: Lahor, Suudi Arabistan: Cidde, Azerbaycan: Bakü, Bosna-Hersek: Saraybosna, Endonezya: Cakarta, Fas: Rabat, Gürcistan: Tiflis, Irak: Musul, Kazakistan: Almatı, Kırgızistan: Bişkek, Kosova: Priştine, Lübnan: Beyrut, Makedonya: Üsküp, Malezya: Kuala Lumpur, Mısır: Kahire, Özbekistan: Taşkent, Romanya: Bükreş, Ürdün: Amman, Sudan: Hartum.

6.2. Sınav başvurusu sırasında adaylardan 1 (bir) “sınav merkezi tercihi” seçmeleri istenmektedir. Sınav merkezi ile birlikte sınav dili tercihi istenecektir. Tercih yaptığınız sınav merkezleri ve sınav dili ödeme yapıldıktan sonra değiştirilmemektedir.

6.3. Sınav kitapçığı iki dilde olacaktır: Türkçe (tüm kitapçıklarda olacaktır) ve Sizin listeden seçeceğiniz “destek dilinde” (Türkçe – İngilizce, Türkçe – Fransızca, Türkçe – Arapça, Türkçe – Farsça, Türkçe – Rusça, Türkçe-Azerice). Adaylar sınav başvurusu esnasında ancak 1 (bir) sınav “destek dili” seçebilirler. Asıl metin Türkçedir, seçeceğiniz “destek dil” Sizin soruları anlamanızda yardımcı olma amaçlı verilecektir.

6.4. Sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar sınav merkezleri konusunda Atatürk Üniversitesi değişiklik yapma ve iptal etme hakkına sahiptir. Bu nedenden dolayı, sınava 10 gün kala sisteme giriş yapıp sınav tercihlerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir.

7. SINAV BİLGİLERİ

7.1. Temel Öğrenme Becerileri başlığı altında toplam 80 soru sorulacaktır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu sınavda verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat).

7.2. Programa yerleşen öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılacak olan Türkçe ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler Türkçe ve Yabancı Dil hazırlık sınıfı öğrenimi görmeden doğrudan birinci sınıftan öğrenimlerine başlarlar, başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.

7.3. ATAYÖS ve ilgili işlemler sınav takvimine bağlı olarak yürütülecektir.

7.4. Sınavda Uyulacak Kurallar aşağıda verildiği şekildedir:

 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların yabancı uyruk numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 2. Bu sınavda verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat).
 3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
 4. Sınavın ilk 75 ve son 10 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir.
 5. Cevaplama işlemini ilk 75 dakikadan sonra ve son 10 dakikadan önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı, soru kitapçığınızı ve ATAYÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz.
 6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
 7. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaya aittir. Sınav sırasında cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece önemlidir. Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, Atatürk Üniversitesi takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
 9. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınıza, size verilecek olan soru kitapçığının türünü işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaret konmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, başvuru numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve Atatürk Üniversitesi’nde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
 13. Sınav sırasında, görevliler dâhil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
 14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
 15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve ATAYÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

8. SINAV İTİRAZ SÜRESİ

8.1. Sınav sorularına ve sınav sonucuna resmi olarak 3 günlük itiraz süreci verilmiştir. İtirazları tabloda belirtilen tarihler arasında dilekçe şeklinde ATAYÖS sınavının resmi e-mail adresi üzerinden kabul edilmesi ayriyeten Sınav Sonuç İtirazı dilekçelerin posta yolu ile ıslak imzalı nüshasını sayfamızda belirtilen ofis adresine 10 gün içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Islak imzalı nüshası ofisimize ulaşmadığı takdirde dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

8.2. İtirazlar, Soru İtirazları Komisyonu tarafından karara bağlanır. Sonuçlar sistemde belirlenen e-mail adresi üzerinden adaylara dönüş yapılır.

9. TERCİH İŞLEMLERİ

9.1. Tercih işlemleri http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

9.2. ATAYÖS sınavından en az 30 puan alan adaylar program tercihi yapabilir.

9.3. Adaylardan, örgün öğretim programları için en fazla 5, ATA-AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık öğretim) programları için 10 tercih olmak üzere toplam 15 tercih alınır.

9.4. ATAYÖS puanına göre yapılan yerleştirmelerden sonra Açık öğretim Fakültesinin boş kalan kontenjanları için lise mezuniyet puanına göre yerleştirme yapılabilir.

9.5. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarını tercih etmek isteyen öğrenciler için:

ATAYÖS sınavından en az 40 puan alma şartı ile Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapan programlara, sistem üzerinden tercih yapmadan bu öğrencilerin ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavına girmeleri ve bu sınavdan da başarılı olmaları gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavına ayrıyeten kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

9.6. Yapılacak olan sınavlarda adayların alacakları puanlar, ÜNİP’e üye üniversiteler başta olmak üzere Türkiye’deki diğer birçok Üniversite tarafından kullanılabilecektir. ATAYÖS-2023 sınav sonuçlarını kabul eden üniversiteleri görmek için TIKLAYINIZ

10. ASIL YERLEŞTİRME

10.1. Asıl yerleştirme dönemi, Atatürk Üniversitesi’nde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen adayların yalnızca ATAYÖS 2023 ve TR-YÖS 2023 sınav sonuçlarıyla başvuru yapabilecekleri dönemdir.

10.2. ÖSYM tarafından 2023 yılından itibaren uygulanmak üzere düzenlenecek olan “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)”, Üniversitemiz tarafından düzenlenen Atatürk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (ATAYÖS) ile eşdeğer olarak uluslararası öğrenci kabulünde kullanılacaktır.

11. EK YERLEŞTİRME

11.1. Birinci Ek yerleştirme dönemi, Atatürk Üniversitesi’nde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen adayların, asıl yerleştirme döneminde kabul edilen ATAYÖS 2023 ve TR-YÖS 2023 sınavlarının yanı sıra, Atatürk Üniversitesi tarafından kabul edildiği ilan edilen uluslararası sınavlar ile istatistik bilgilerini paylaşan ve yüz yüze yapılan diğer devlet üniversiteleri YÖS puanları ile program başvurusu yapabilecekleri dönemdir.

11.2. Birinci ek yerleştirme döneminde ATAYÖS 2023 ve TR-YÖS 2023 dışındaki sınavlar ile başvuru yapacak olan adayların sınav puanları 0.9 ile çarpılarak değerlendirmeye alınacaktır.

11.3. Birinci Ek yerleştirmeye başvuru yapmayı hak kazananlar adayların aşağıda belirtilen kriterlere uymaları gerekmektedir:

 • ATAYÖS 2023 ve TR-YÖS 2023 sınavına katılan, Atatürk Üniversitesi’ne tercihlerini yapan ama yerleşmeyen öğrenci adayları,
 • Sınav sonuçları kabul edildiği internet sayfasında belirtilen diğer Yükseköğretim Kurumlarının sınavlarına giren öğrenci adayları.

11.4. İkinci Ek yerleştirme dönemi, Atatürk Üniversitesi’nde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen adayların, asıl ve birinci ek yerleştirme dönemlerinde kabul edilen ATAYÖS 2023, TR-YÖS 2023, Atatürk Üniversitesi tarafından kabul edildiği ilan edilen uluslararası sınavlar ile istatistik bilgilerini paylaşan ve yüz yüze yapılan diğer devlet üniversiteleri YÖS puanlarının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizde denkliği onaylanmış diploma puanları ile program başvurusu yapabilecekleri dönemdir.

11.5. İkinci ek yerleştirme döneminde tüm sınav puanları eşdeğer olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınacaktır.

11.6. Atatürk Üniversitesi tarafından ek yerleştirme başvurularında kabul edilen uluslararası sınavlar listesi için

11.7. Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11.8. Aşağıda verilen belge doğrulama kriterlerine uyumlu diğer Yükseköğretim Kurumlarının sınavlarına giren öğrenci adaylarının başvuruları Ek Yerleştirme başvurularında kabul edilecektir.

      a) Doğrulama Linki ve Doğrulama Kodu bulunan kısmını sisteme yüklemeyen;

      b) Doğrulama Linki ve Kodu belgesinde bulunmayan;

      c) Bir önceki yılın YÖS Sınav Sonucunu Yükleyen ve belgede sınav tarihi ve geçerlilik süresi belirtilmeyen;

      d) Sistemde elden girilen bilgiler ile yüklenen belgedeki bilgiler arasında uyuşmazlıklar olan (Örnek: 95,342 (Belgelerde sınav sonuç puanın virgülden sonra 3 hane halinde verilen sayıyı sistemde elden yazılması gereken kısımda belgede verildiği şekilde girilecektir) belgeler geçersiz sayılacaktır ve bu adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

12. KAYIT BİLGİLERİ

12.1. Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca resmi internet sayfasında belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar. Kayıt yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin temin edilmesi gerekmektedir:

Yurt Dışında İkamet edenler için

 • Lise diplomasının aslı
 • Lise diplomasının Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
 • Diploma Denklik Belgesi (ülkelerinizdeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır)
 • Not Durumu Belgesi (transkript) aslı
 • Not Durumu Belgesi (transkript) Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
 • ATAYÖS Sonuç Belgesi
 • Başvuru Sonuç Belgesi
 • Ek yerleştirmelerde sisteme yüklenen belgenin aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi bulunması gerekmektedir. (Liseyi KKTC’de bitirenlerin GCEAL sınav sonucu ile birlikte)
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Pasaport ve Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 • Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi
 • Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)
 • Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ( kayıt esnasında Ön Kayıt sonrası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından verilen numara ile Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların birine yatırılır)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavına alınacaklardır)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular),

Türkiye’de İkamet edenler için:

 • Lise Diplomasının aslı
 • Lise Diplomasının Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınır)
 • Not Durumu Belgesi (transkript) aslı
 • Not Durumu Belgesi Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi
 • ATAYÖS Sonuç Belgesi
 • ATAYÖS Başvuru Sonuç Belgesi
 • Ek yerleştirmelerde sisteme yüklenen belgenin aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi bulunması gerekmektedir. (Liseyi KKTC’de bitirenlerin GCEAL sınav sonucu ile birlikte)
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Pasaport ve Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili Türkiye’de noter onaylı örneği
 • Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi
 • Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)
 • Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ( kayıt esnasında Ön Kayıt sonrası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından verilen numara ile Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların birine yatırılır)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavına alınacaklardır)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular)

12.2 Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

12.3 Kesin kayıt yapmaya hak kazanmış olan adaylar sadece kayıt yapmaya hak kazandıkları programlara kayıt yapabilirler.

12.4 ATAYÖS Başvuru Sonuç Belgesi kabul mektubu yerine geçmektedir.

İLETİŞİM

Öğr. Gör. / Instructor

Çağdaş Öncü

cagdasoncu@atauni.edu.tr
yos@atauni.edu.tr